Albatros Travel A/S:n lisä- ja erityisehdot

Sopimusehdot koskevat sopimusta Albatros Travel A/S:n (myöhemmin Albatros Travel tai matkanjärjestäjä) ja asiakkaan välillä, joka ostaa matkapaketin.

Matkapaketeissa noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia Yleisiä Matkapakettiehtoja. Ehdot ovat https://www.albatros-travel.fi sivuilla. Noudatamme Yleisten Matkapakettiehtojen lisäksi 1.7.2018 alkaen Albatros Travelin alla olevia täsmentäviä lisä- ja erityisehtoja, jotka teidän tulee lukea ennen matkasopimuksen tekemistä. Matkaehdot on laadittu ottaen huomioon EU direktiivi (EU 2015/2302) ja laki matkapalveluyhdistelmästä (901/2017) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

Albatros Travel on tehnyt laajennetun vastuuvakuutuksen vakuutusyhtiö Gouda Rejseforsikring A/S (Vakuutusyhtiö Gouda) kanssa. Albatros Travel kuuluu Tanskan lain mukaan Rejsegarantifondiin (https://www.rejsegrantifonden.dk) jäsennumerolla 676. Tämä vakuusrahasto vastaa Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annettavaa vakuutta. Vakuus kattaa myös matkat, jotka on myyty suomalaiselle kuluttajalle.

Asiakkaan tulee tutustua perusteellisesti matkasopimukseen ja mahdollisesti myös tulostaa kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat. Matkasopimus koostuu seuraavista elementeistä: matkaohjelma sisältäen käytännön tietoa ja hintatiedot, lasku/matkavahvistus, matka-aikataulu sekä Yleiset matkapakettiehdot ja Albatros Travelin lisä-ja erityisehdot. Mikäli matkaan liittyy muita erityisehtoja, ne ilmenevät laskusta/matkavahvistuksesta.

ASIAKKAAMME VELVOLLISUUS ON LUKEA HUOLELLISESTI KAIKKI HÄNELLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT JA ETTÄ VARATUT PALVELUT TÄSMÄÄVÄT TILAUKSEN KANSSA.

1. MATKASOPIMUS
1.1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus matkapaketin ostamisesta syntyy asiakkaan ja matkanjärjestäjän välille ja sitoo molempia osapuolia, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja maksaa varausmaksun sovittuun ajankohtaan mennessä. Sitä ennen asiakas on vastaanottanut ja hyväksynyt nämä sopimusehdot.

1.2. MATKA-ASIAKIRJAT
Matkanjärjestäjä lähettää asiakkaalle laskun/matkavahvistuksen sekä linkin matkakuvaukseen heti asiakkaan tehtyä matkavarauksen. Matka-asiakirjat lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut matkaa varatessaan. Myös muussa kirjeenvaihdossa käytetään kyseistä osoitetta. Asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Asiakkaan velvollisuus on laskun/matkavahvistuksen vastaanotettuaan tarkistaa se ja ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjälle, mikäli tiedot eivät vastaa sitä, mistä on sovittu.

1.2.1. LASKU/MATKAVAHVISTUS
Lasku/matkavahvistus on kooste matkavarauksesta. Laskusta/matkavahvistuksesta ilmenee matkustajan koko nimi (kuten voimassaolevassa/matkalla käytettävässä passissa) mahdolliset lisämaksulliset palvelut (esim. retkipaketti, matkanpidennys, jne.), maksutiedot, viisumimääräykset, matka-aikataulu lentoaikatauluineen (paikallista aikaa) sekä kaikki olennaiset tiedot sisältäen mahdolliset poikkeamat matkaohjelmasta ja matkanjärjestäjän lisä- ja erityisehdoista. Huolimatta siitä, mitä muussa asiakkaalle lähetetyssä materiaalissa sanotaan, laskussa/matkavahvistuksessa ilmoitetut tiedot ovat ajantasaisia ja paikkansa pitäviä. Lasku/matkavahvistus on myös kuitti varauksesta ja maksusuorituksesta. Mikäli lasku/matkavahvistus vastaanotetaan sähköisesti, suosittelemme, että se otetaan mukaan matkalle joko sähköisessä muodossa tai tulostettuna.

1.2.2. MATKAOHJELMA
Matkaohjelma sisältää matkakuvauksen, voimassa olevat hinnat sekä maininnan oletetuista lisäkustannuksista, käytännön tietoa matkasta tai erityisehdoista/poikkeavasta ennakkomaksusta, jotka ovat voimassa kyseisellä matkalla. Lisäksi kotisivuillamme on tietoa useimmista matkakohteistamme. Tieto on tarkoitettu ensisijaisesti auttamaan ja palvelemaan asiakkaitamme, mutta sisältää myös muodollisempaa tietoa. Tästä syystä kehotamme asiakkaitamme tutustumaan sivujen sisältöön.

Lentoaikataulu, viisumimääräykset jne. ilmenevät harvoin matkaohjelmasta, sillä ne muuttuvat suhteellisen usein (katso kohta 1.2.1.). Matkaohjelmat hintatietoineen ovat Albatros Travelin kotisivuilla. Myös kotisivuilla oleva matkakuvaus on lyhyt esittely matkasta, eikä kata koko matkaa yksityiskohtaisesti. Yhteistyökumppaneiden omilla kotisivuilla saattaa olla epätarkkuuksia ja virheitä ja vastaamme vain omien kotisivujen ja esitteiden tiedoista.

2. HINTA JA MAKSAMINEN
2.1. HINTA
Matkan hinta on niin kutsuttu ”kokonaishinta”, joka tarkoittaa, että se sisältää kaikki tiedossa olevat pakolliset verot ja maksut. Matkakohteissa voidaan periä paikallisia maksuja, sisäänpääsymaksuja ja veroja, joita ei voida periä sopimuksen syntyessä, sillä kyseiset maksut liittyvät paikallisiin säädöksiin tai ylimääräisten palveluiden käyttöön sopimuksessa mainittujen lisäksi. Matkustajalla tulee aina olla mukanaan kansainvälistä valuuttaa tällaisia kuluja varten. Kyse on usein lentokenttämaksuista ja yksittäisistä kansallispuistomaksuista. Maksut on yleensä mainittu matka-asiakirjoissa tai matkaohjelmassa. Maksut voivat muuttua varausajankohdan ja matka-ajankohdan välillä.

2.2. MAKSUEHDOT (tietoja päivitetty 20.12.2022)

Varaukset ennen 31.12.2022

Matkavarauksen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu, joka on yleensä 500€/hlö. Yksittäisillä matkoilla voi olla omat maksuehdot ja tiukemmat peruutusehdot, jotka kerrotaan matkan hintatiedoissa kotisivuillamme. Tämä koskee erityisesti risteilymatkoja sekä matkoja, joita varten varataan tilausjunia, -laivoja ja -lentoja. Erityisehdot selviävät aina matkaohjelmasta tai laskusta/matkavahvistuksesta.

Ennakkomaksu tulee maksaa 10 päivän kuluessa varauksesta, muussa tapauksessa matkasopimus raukeaa ja Albatros Travel pidättää oikeuden peruuttaa varattu matka. Mikäli matka varataan alle 70 päivää ennen lähtöpäivää, maksetaan koko matkan hinta varauksen yhteydessä. 

Loppumaksu tulee olla maksettu viimeistään 60 päivää ennen lähtöpäivää. Joillakin matkoilla loppumaksu voi tulla maksettavaksi jo aikaisemmin, tällöin se mainitaan kyseisen matkan yhteydessä.

Albatros Travelin toimistokulut ovat 150€/hlö (muutos- ja peruutustilanteissa).

Varaukset 1.1.2023 alkaen

Matkavarauksen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu, joka on 25% matkan kokonaishinnasta. Loppumaksu 75% tulee olla maksettu viimeistään 75 päivää ennen lähtopäivää. Joillakin matkoilla loppumaksu voi tulla maksettavaksi jo aikaisemmin, tällöin se mainitaan kyseisen matkan yhteydessä.

Ennakkomaksu tulee maksaa 10 päivän kuluessa varauksesta, muussa tapauksessa matkasopimus raukeaa ja Albatros Travel pidättää oikeuden peruuttaa varattu matka.

Mikäli matka varataan alle 75 päivää ennen lähtöpäivää, maksetaan koko matkan hinta varauksen yhteydessä. 

Yksittäisillä matkoilla voi olla omat maksuehdot ja tiukemmat peruutusehdot, jotka kerrotaan matkan hintatiedoissa kotisivuillamme. Tämä koskee erityisesti risteilymatkoja sekä matkoja, joita varten varataan tilausjunia, -laivoja ja -lentoja. Erityisehdot selviävät aina matkaohjelmasta tai laskusta/matkavahvistuksesta.

Albatros Travelin toimistokulut ovat 150€/hlö (muutos- ja peruutustilanteissa).

2.3 MAKSAMINEN
Voitte maksaa ennakko- ja loppumaksun yleisimmillä luottokorteilla (Visa, Visa Electron, Mastercard ja Maestro) kotisivuillamme tai Albatros Travel A/S tilille Helsinkiin: Danske Bank, IBAN FI1181619710002592, SWIFT: DABAFIHH ja mainita viitteessä laskun numeronne.

3. MATKAVAKUUTUS JA PERUUTUSTURVA
Matkamme eivät sisällä peruutusturvaa tai muita henkilökohtaisia vakuutuksia. Asiakkaan tulee ottaa jo matkan varausvaiheessa riittävän kattava matkavakuutus, joka kattaa myös mahdollisen matkan pidennyksen ja matkatavarat. Suosittelemme liittämään vakuutukseen peruutusturvan oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Vakuutuksen tulee aina olla voimassa ennen matkalle lähtöä ja koko matkan ajan.

Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönne ja kertomaan matkakohteesta sekä matkan luonteesta. Vakuutusyhtiö vahvistaa, millainen vakuutus sopii teille parhaiten. Vakuutusta ei voi ottaa matkan aikana. Mikäli matka suuntautuu vuoristoon tai korkeaan ilmanalaan, on syytä tarkistaa myös vakuutus mahdollisen vuoristotaudin tai sairastapauksissa tarvittavan helikopterikuljetuksen osalta.

Kehotamme matkustajiamme tarkistamaan oman vakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, etenkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Lisäksi joihinkin maihin saatetaan tarvita laajennettu matkavakuutus. Matkalle on hyvä ottaa mukaan kopio vakuutuspapereista tai vakuutusyhtiön kortti ja jättää tiedot vakuutuksesta myös lähiomaisille.

Ylivoimaisissa tilanteissa (lakko, luonnonkatastrofi, terrorismi tai vastaava) matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneista vahingoista. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvä tapahtuma tai vahinko, matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu kyseisen lainsäädännön mukaisiin säännöksiin.

4. ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET
4.1. PASSI JA VIISUMI
Mikäli muuta tietoa ei ole annettu, viisumimääräykset laskussa/matkavahvistuksessa koskevat vain Suomen kansalaisia ja ilmoitettua matkasuunnitelmaa. Jos asiakas aikoo muuttaa matkasuunnitelmaa (esim. matkan pituutta), myös viisumimääräykset voivat muuttua. Nämä määräykset voivat muuttua varausajankohdan ja matka-ajankohdan välillä.

Viisumi tulee olla hankittuna ennen matkalle lähtöä ja se pitää esittää lähtöselvityksessä.

Viisumia saatetaan usein vaatia myös transit-matkustajilta. Mikäli näin on, annamme siitä tiedon etukäteen.

Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta matkalta paluupäivän jälkeen. Useat maat edellyttävät että passi on koneellisesti luettava. Kaikki matkanjärjestäjän tiedot koskevat ainoastaan Suomen passilla matkustavia. Matkustajalla on velvollisuus ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli hän ei ole Suomen kansalainen tai omaa kaksoiskansalaisuuden.

Muiden maiden kansalaisten tulee kääntyä viisumiasioissa kohdemaan suurlähetystön tai konsulaatin puoleen. Albatros Travel ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy esim. puuttuvien tai rikkinäisten maahantuloasiakirjojen (esim. passi, viisumi) tai rokotusten vuoksi.

Henkilökortti riittää matkustusasiakirjaksi osassa Euroopan maita. Pyydämme tarkistamaan, riittääkö henkilökortti matkustusasiakirjaksi: https://www.poliisi.fi

Matkustajan tulee huomioida, että viisumin saantiin kuluva aika vaihtelee maittain. Joissakin tapauksissa viisumin saaminen voi kestää jopa useita kuukausia.

Albatros Travel ei vastaa asiakkaasta, jolta jostakin syystä evätään pääsy maahan. Joissakin maissa maahan tullessa on esitettävä voimassa oleva paluulippu ja todistettava, että mukana on riittävä summa rahaa.

Alle 18 v. lapsella on oltava oma passi. Huomaathan, että monissa maissa on erityismääräykset matkustajille, jotka saapuvat maahan vain toisen vanhemman kanssa tai matkustat muiden kuin omien lasten kanssa. Lapsilta saatetaan myös vaatia esim.virkatodistus/väestörekisteriote tai muita asiakirjoja. Tällaisissa tapauksissa on parasta ottaa etukäteen yhteyttä kohdemaan suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Passi, viisumi tai muut matkaa varten tarvittavat asiakirjat asiakas hankkii itse, eivätkä ne sisälly matkan hintaan (mikäli ei muuta ole erikseen matkan kohdalla mainittu).

4.2. ROKOTUKSET
Matkanjärjestäjä tiedottaa tarvittavista rokotuksista, muttei välttämättä suositeltavista estolääkityksistä, jotka matkustaja hankkii omalta lääkäriltään. Jos matkanjärjestäjä kuitenkin tiedottaa suositeltavasta estolääkityksestä, kyse on palvelusta ilman lääkärin vastuuta. Vaadittavat rokotukset tulee dokumentoida kansainväliseen rokotuskorttiin. Tarkemmat tiedot rokotuksista ja niiden tarpeellisuudesta pyydetään aina tarkistamaan näiltä sivustoilta:
https://www.thl.fi ja/tai https://www.rokote.fi

4.3. LIIKUNTARAJOITTEISET HENKILÖT
Pääsääntönä on, että kaikkien matkustajien tulee kyetä liikkumaan itsenäisesti ilman apua. Matkamme eivät yleisesti sovellu liikuntarajoitteisille. Myös bussi- ja junamatkoilla sekä risteilyillä on yleensä käveltävä nähtävyyksille ja sieltä takaisin. Monilla kiertomatkoillamme yhden päivän aikana kävelymatkaa voi kertyä yli 5 km.

EU-asetuksen 1107/2006 artiklan 4 kappaleen 2 mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus vaatia, että liikuntarajoitteisella matkustajalla on mukanaan avustaja koko matkan ajan.

Matkanjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä hyväksymästä sellaisen asiakkaan varausta, joka ei huolellisen harkinnan jälkeen ole kykenevä suoriutumaan matkasta ilman apua. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa kieltäytymisen asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.

4.4. MATKA-ASIAKIRJOJEN TARKISTAMINEN
Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa varausvaiheessa hänelle lähetetyt matka-asiakirjat ja käytännön ohjeet sekä ottaa viipymättä yhteys matkanjärjestäjään, mikäli tiedot eivät vastaa sovittua. Edelleen asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli asiakkaan tilassa tapahtuu merkittävä muutos matkan varaamisen jälkeen, esim. sairaus tai raskaus.

4.5. NIMI MATKA-ASIAKIRJOISSA
Asiakkaan vastuulla on, että matka-asiakirjoissa on nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin matkalla käytettävässä passissa. Mikäli asiakas huomaa, etteivät nimet matka-asiakirjoissa ja passissa täsmää, hänen on viipymättä otettava yhteyttä matkanjärjestäjään, joka yrittää korjata virheen. Mikäli nimien täsmäämättömyys johtuu asiakkaan huolimattomuudesta/tilanteen muuttumisesta, virheen korjaamisesta aiheutuvat kulut koituvat asiakkaan maksettaviksi. Useimmat lentoyhtiöt eivät salli nimenmuutosta/korjausta kaikkiin lipputyyppeihin, jolloin veloitetaan kokonaan uuden lentolipun hinta. Mikäli nimenmuutos/korjaus ei ole mahdollinen, asiakas ei voi pitää matkanjärjestäjää vastuullisena.

Kun matkan ennakkomaksu on maksettu, on voimassa seuraavat nimenmuutoskulut:

Nimen korjaus, esim. kirjoitusvirhe tai puuttuva nimi, mutta matkustaja pysyy matkavarauksella samana: 70€ ja lentoyhtiön/maajärjestelyistä vastaavan yhtiön veloittama kulu.

Nimen ja matkustajan vaihtuminen matkavarauksella: 250€ ja lentoyhtiön/maajärjestelyistä vastaavan yhtiön veloittama kulu.

4.6. LENTOMATKA

Asiakkaan lentoliput on varattu tietylle matkalle, joka käy ilmi laskusta/matkavahvistuksesta. Lentolippuja ei voi muuttaa, peruuttaa, siirtää toiselle henkilölle eikä lähtö-/paluupäivää siirtää myöhemmäksi kuluitta. Sama pätee myös businessluokan lentolippuihin, joihin ryhmämatkalla liittyy rajoituksia. Lippumuutoksen tai peruutuksen hinta vaihtelee lipputyypeittäin, ja asiakas voi joutua hankkimaan kokonaan uuden lentolipun.

Mainitut ajat ovat paikallista aikaa. Muutoksia voi tulla, sillä aikataulut on laadittu kauan ennen lähtöpäivää. Tästä syystä on tärkeää, että asiakas tarkastaa lähtöajat hänelle lähetetyistä matka-asiakirjoista. Mikäli ajat poikkeavat viimeisimmästä matkaohjelmasta, asiakkaan tulee ottaa viipymättä yhteyttä matkanjärjestäjään.

Lentoliput, hotellitiedot sekä muut matkaan liittyvät tiedot saapuvat asiakkaalle yleensä viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua.

Tavallisimmin lähtöselvitysaika on kaksi tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Yksittäiset lentoyhtiöt tai maat voivat vaativat aikaisempaa lähtöselvitystä. Tarkka lähtöselvitysaika on merkitty matka-aikatauluun sekä matka-asiakirjoihin. Nykyään lentokentät ja turvatarkastukset sekä määräykset muuttuvat usein, eikä matkustaja voi luottaa, että kaikki on samalla tavalla kuin aiemmin. On asiakkaan omalla vastuulla ilmoittaa lähtöselvitysjonossa henkilökunnalle, jos hän epäilee, ettei ehdi tehdä lähtöselvitystä ajoissa.

4.7. OHJEISTUS MATKAN AIKANA
Asiakkaan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Asiakas ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa viranomaisten toiminnasta sisältäen poliisin puuttumisen/toiminnan yhteydessä asiakkaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Matkustaja on tälläisessä tilanteessa itse vastuussa kuluista, joita tilanteesta aiheutuu, eikä ole oikeutettu maksun palautukseen.

Kuten aiemmin on jo mainittu, osallistuminen matkalle edellyttää, että asiakas on tutustunut matkaa koskevaan tietoon, kuten matkaohjelmaan, laskuun/matkavahvistukseen, matka-aikatauluun, käytännön tietoihin matkakohteesta ja että asiakas noudattaa tässä annettuja ohjeita. Sen lisäksi asiakkaan oletetaan tutustuneen yleisesti saatavilla olevaan tietoon matkakohteen ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, terveystilanteesta sekä luontoon ja säähän liittyvästä tilanteesta.

Asiakkaan tulee käyttäytyä vastuullisesti sekä noudattaa matkanjärjestäjän tai tämän edustajan ohjeita. Matkustajia kehotetaan välttämään liikkumista yksin tuntemattomilla ja syrjäisillä alueilla erityisesti pimeällä. Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole edustajaa kohteessa, matkustajan tulee etsiä tietoa matkakohteen opaskirjoista tai kotisivustoilta, jotka tarjoavat usein yksityiskohtaisempaa tietoa. Mikäli on tarvetta, apua voi aina pyytää konsulaatista tai suurlähetystöstä tai muiden EU-maiden edustustoista, mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa kyseisessä maassa.

4.7.1. TOIMIMINEN OHJEITA VASTAAN
Mikäli matkustaja ei noudata ohjeita ja säännöksiä, jotka koskevat passia, viisumia, terveyttä sekä matka-asiakirjojen tarkastamista mm. nimen osalta ja saapumista ajoissa paikalle, sekä aiheuttaa häiriötä, matkustajalla ei ole oikeutta vaatia maksunpalautusta tai korvausta matkanjärjestäjältä, välittäjältä tai alihankkijalta seurauksista, vioista, epämukavuudesta tai taloudellisista menetyksistä, joita seuraa matkustajan yleisten velvollisuuksien puutteellisesta noudattamisesta.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
5.1. MATKAPAKETIN LUOVUTTAMINEN TOISELLE
Joissakin tilanteissa matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapaketti perheenjäsenelle tai ystävälle. Mikäli muutos on mahdollinen, veloitamme muutoksesta aiheutuneet todelliset kulut ja toimistokulut. Muutoksista aiheutuvista kaikista kuluista vastaa matkustajat. Matkanjärjestäjä ei ota jo maksettua matkaa uudelleen myyntiin.

Matkapaketin voi luovuttaa vain henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot, kuten esim. passia, viisumia ja terveydentilaa koskevat ehdot.

Matkanjärjestäjällä on oikeus rajoittaa osittain tai kokonaan matkapaketin luovuttaminen toiselle, mikäli luovuttaminen ei ole mahdollista alihankkijasopimuksen ehtojen puitteissa.

5.2. HINNANMUUTOKSET
Matkanjärjestäjällä on sopimuksen syntymisen jälkeen oikeus muuttaa matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
- kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
- matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muutokset.

Laskelmaesimerkkejä hintamuutoksista:

Sovittu hinta: 500€
josta polttoainelisämaksu: 35€
Muutos: Polttoainelisämaksun korotus:10€
Laskelma: 35€+10€
Uusi hinta: 510€

Sovittu hinta: 500€
josta veroja ja maksuja: 70€
Muutos: Verojen ja maksujen korotus: 20€
Laskelma: 70€+20€
Uusi hinta: 520€

Matkan hinnan muuttuessa matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle hinnan korotuksesta tai alenemisesta johtuvan uuden hinnan. Hintamuutoksesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua. Hintaa voi korottaa enintään 8 % matkan kokonaishinnasta. Mikäli korotus on suurempi kuin 8 %, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus.

Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva yllä mainittuihin syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

5.3. MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTIIN
Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia matkapakettiin, hänen tulee viipymättä ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään. Mikäli matkanjärjestäjän on mahdollista tehdä matkaan asiakkaan toivomat muutokset, asiakas vastaa muutoksista aiheutuvista kustannuksista. Matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta muuttaa matkapakettia.

Nimenmuutoksesta veloitetaan muutoskulut kts. kohta 4.5. Käyttämättömistä tai osittain käytetyistä palveluista emme suorita takaisinmaksua.

Jos asiakas vaatii muutoksia, vaikkei matkanjärjestäjä pysty niitä voimassa olevan sopimuksen puitteissa tekemään, katsotaan asiakkaan vaatimat muutokset voimassa olevan matkapaketin peruuttamiseksi (kuten kohdassa 6.2.1) ja uudeksi matkatilaukseksi. Matkaan liittyvät erityistoiveet pyritään täyttämään, mutta takuuta toiveiden täyttämiselle ei voi antaa, ei edes silloin, kun erityistoive sisältyy laskuun. Tiedustelu mahdollisesta matkustus-/majoitusluokan korotuksesta ja/tai matkanpidennyksestä tulee aina tehdä hyvissä ajoin ennen matkaa, mieluiten matkaa tilattaessa.

5.4. MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTIIN
5.4.1. MERKITYKSELTÄÄN VÄHÄISET MUUTOKSET
Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kohtuullisia ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettiin ennen matkan alkua ilman matkustajan hyväksyntää. Matkanjärjestäjän tulee ilmoittaa matkustajalle muutoksista ennen matkan alkua viivyttelemättä, selkeästi ja yksiselitteisesti. Matkan aikana esim. matkaohjelmassa olevien päivien retkijärjestys saattaa muuttua tai maan sisäiseen lentoon voi tulla välilasku.

Osa erikoismatkoistamme vaatii muutoksia vielä lähellä matkan alkua, sillä pyrimme toteuttamaan parhaan mahdollisen matkan huomioon ottaen sään sekä muut paikalliset olosuhteet ja tapahtumat. Matkoilla Grönlantiin, Huippuvuorille ja Antarktikselle säästä ja infrastruktuurista johtuvia muutoksia tulee niin usein, että matkustajan on hyvä asennoitua niihin matkan luonteeseen kuuluvina. Hinnanalennusta tai vahingonkorvausta ei makseta myöhästymisistä tai muutoksista, jotka kestävät alle 24 tuntia. Tämä ehto voi päteä myös muihin matkoihin ja on mainittu matkaa koskevassa materiaalissa.

5.4.2. MUUT MUUTOKSET
Jos matkanjärjestäjä ennen matkapaketin alkua
- tekee merkittäviä muutoksia matkapakettiin
- tai ei kykene toteuttamaan matkaa sovitulla tavalla
- tai korottaa matkan hintaa yli 8 %,
matkustajalla on seuraavat oikeudet:
- Matkustaja voi peruuttaa sopimuksen ja saada takaisin matkasta maksamansa hinnan.
- Mikäli matkanjärjestäjä tarjoaa mahdollisuutta, matkustaja voi osallistua korvaavalle matkalle.

Matkanjärjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä matkustajalle merkittävistä muutoksista matkajärjestelyihin sekä siitä, millainen vaikutus muutoksilla voi olla matkan hintaan.

Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset. Matkustajalla on joissakin tapauksissa oikeus saada korvausta, mikäli yllä mainitut merkittävät muutokset aiheuttavat hänelle taloudellista vahinkoa, paitsi jos syy muutoksiin johtuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

5.4.3. LENNON MYÖHÄSTYMINEN
EU-asetuksen 261/2004 mukaan lennon myöhästyessä matkustajan tulee tehdä valitus suoraan lentoyhtiölle. Asetus 261/2004 ei näin ollen koske matkanjärjestäjää, jonka toimintaa säätelee sen sijaan laki matkapalveluyhdistelmästä.

Matkanjärjestäjän vastuu ei ulotu kansainvälisiin ehtoihin ja sopimusrajoituksiin. Asiakas ei yleensä ole oikeutettu korvauksiin matkanjärjestäjän taholta myöhästyneen kotimatkan takia.

6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
6.1. MATKAPAKETIN PERUUTTAMINEN

6.1.1. NORMAALIT PERUUTUSEHDOT

Voimassa varauksiin, jotka tehty 31.12.2022 mennessä

Seuraavia sääntöjä sovelletaan, mikäli laskussa/matkavahvistuksessa ei mainita muita peruutusehtoja. Yksittäisiin matkoihin voi liittyä erityiskuluja. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

 • Viimeistään 76 päivää ennen matkan alkua perimme toimistokuluina 150€/hlö
 • 75 päivää – 61 päivää ennen matkan alkua perimme matkan ennakkomaksun (yleensä 500€ per henkilö)
 • 60 päivää – 31 päivää ennen matkan alkua perimme 50 % matkan hinnasta per henkilö
 • 30 päivää – 8 päivää ennen matkan alkua perimme 75 % matkan hinnasta per henkilö
 • 7 päivää – lähtöpäivä perimme 95 % matkan hinnasta per henkilö

Joidenkin matkojemme peruutusehdot saattavat olla edellä mainituista poikkeavat. Kerromme poikkeavista ehdoista kyseisen matkan yhteydessä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti Albatros Travelille info@albatros-travel.fi ja peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin olemme vastaanottaneet tiedon. Etukäteen tilatuista erikoispalveluista ei peruutustapauksessa palauteta maksuja.

Varaukset 1.1.2023 alkaen

Seuraavia sääntöjä sovelletaan, mikäli laskussa/matkavahvistuksessa ei mainita muita peruutusehtoja. Yksittäisiin matkoihin voi liittyä erityiskuluja. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

 • Viimeistään 91 päivää ennen matkan alkua perimme toimistokuluina 150€/hlö
 • 90 päivää – 76 päivää ennen matkan alkua perimme matkan ennakkomaksun (25% matkan hinnasta)
 • 75 päivää – 61 päivää ennen matkan alkua perimme 50 % matkan hinnasta per henkilö
 • 60 päivää – 21 päivää ennen matkan alkua perimme 75 % matkan hinnasta per henkilö
 • 20 päivää – lähtöpäivä perimme 95 % matkan hinnasta per henkilö

Joidenkin matkojemme peruutusehdot saattavat olla edellä mainituista poikkeavat. Kerromme poikkeavista ehdoista kyseisen matkan yhteydessä. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti Albatros Travelille info@albatros.fi ja peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin olemme vastaanottaneet tiedon. Etukäteen tilatuista erikoispalveluista ei peruutustapauksessa palauteta maksuja.

Matkamme ei sisällä peruutusturvaa, joten tarkistathan, että matkaa varatessa sinulla on koko matkan kattava matkavakuutus ja peruutusturva (kts. kohta 3 Matkavakuutus ja peruutusturva).

6.1.2. MATKAN PERUUTTAMINEN SOTATOIMISTA TMS. JOHTUEN
Asiakas voi peruuttaa kuluitta matkapaketin ennen matkan alkamista, mikäli hän epäilee, että mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen syntymisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ilmenneiden väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Jotta asiakas voi peruuttaa matkan kuluitta, väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden tulee objektiivisen arvion mukaan olla sellaiset, että matkustaminen kohteeseen ei ole turvallista. Objektiivisella arviolla tarkoitetaan esim. ulkoministeriön tai terveysviranomaisten virallisia ohjeita tai näkemystä tilanteesta. Ulkoministeriön kotisivut ja matkustustiedotteet maittain: https://www.formin.fi Asiakkaalla on tällaisessa tapauksessa oikeus koko matkan hinnan palautukseen, muttei oikeutta hakea muita korvauksia matkanjärjestäjältä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta kuluttomaan peruutukseen, mikäli hän sopimusta tehtäessä on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää tilanteesta tai tilanne on ollut yleisesti tiedossa. Jos kuluttoman peruutuksen ehto ei täyty, peruutusta koskevat kohdan 6.1.1. normaalit peruutusehdot.

Kiertomatkojen yhteydessä asiakkaalla on oikeus peruuttaa se osa matkaa, joka tapahtuu alueella, jonne matkustamista tulee välttää. Mikäli kyseinen osa muodostaa merkittävän osan matkapaketista, asiakkaalla on tällöin oikeus peruuttaa koko matka.

6.1.3. HINNAN PALAUTUKSEN JA PERUUTUSMAKSUN LASKEMISEN AJANKOHTA
Peruuttaessaan matkan matkustajalla on oikeus saada takaisin kohtien 6.1.1. ja 6.1.2 mukaan määräytyvä summa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen.

6.2. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA
6.2.1. MATKAN PERUUTTAMINEN LIIAN VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN PERUSTEELLA
Mikäli matkan toteutus riippuu tietystä vähimmäisosallistujamäärästä, tämä on mainittu matkaa koskevassa materiaalissa.

Mikäli vähimmäisosallistujamäärä ei täyty, matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus ja ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen purkamisesta mainitun määräajan puitteissa, muttei myöhemmin kuin
- 20 päivää ennen matkan alkamista, mikäli matkan kesto on yli kuusi päivää
- 7 päivää ennen matkan alkamista, mikäli matkan kesto on 2–6 päivää
- 48 tuntia ennen matkan alkua, mikäli matkan kesto on alle kaksi päivää.

6.2.2. MATKAN PERUUTTAMINEN VÄISTÄMÄTTÖMIEN JA POIKKEUKSELLISTEN OLOSUHTEIDEN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus peruuttaa matka, mikäli matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden takia. Matkanjärjestäjän tulee ilmoittaa sopimuksen purkamisesta asiakkaalle viivyttelemättä ja ennen matkan alkamista.

Yllä mainituissa tilanteissa asiakkaalle palautetaan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusajankohdasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin.

7. VIRHEET JA REKLAMAATIOT
Mikäli matkan alettua havaitaan virhe – matkalla tai perillä matkakohteessa – matkustajan on välittömästi ilmoitettava virheestä matkanjärjestäjälle, tämän edustajalle tai alihankkijalle, jota virhe koskee. Osa matkoistamme suuntautuu maihin, jossa liikennejärjestelyt, aikataulut, ilmasto-olosuhteet ja viranomaisten määräykset muuttuvat ja muuttavat ohjelmaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Jos matkanjärjestäjän edustaja tai alihankkija ei pysty matkustajan käsityksen mukaan korjaamaan virhettä riittävästi, matkustajan tulee tehdä reklamaatio suoraan matkanjärjestäjälle. Kirjallinen reklamaatio lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@albatros.fi

Matkustajan tulee varmistaa, että matkanjärjestäjän edustaja ja/tai alihankkija merkitsee paikan päällä ilmoituksen virheestä muistiin kirjallisesti. Lisäksi matkustajan tulee huolehtia siitä, että saa kuittauksen virheilmoituksen vastaanottamisesta. Matkustajan tulee pystyä osoittamaan kirjallisella dokumentilla, milloin ilmoitus on tehty, kenelle, mistä reklamaatio on tehty ja miten asia on korjattu. Kirjallisen dokumentin puuttumisella voi olla vaikutusta matkustajan oikeuteen vedota virheeseen jälkikäteen ja vaatia vahingonkorvausta.

8. RAJOITUKSIA MATKANJÄRJESTÄJÄN KORVAUSVASTUUSEEN
Varsovan ja Montrealin yleissopimuksen, EU-asetuksen 889/2002 ja 261/2004 sekä ilmailulain mukaan lentoyhtiöllä on vastuu lentokuljetuksesta. Matkanjärjestäjän vastuuta määriteltäessä otetaan huomioon Varsovan ja Montrealin yleissopimukset (lentoliikenne), Ateenan yleissopimus ja EU-asetus 392/2009 (merten matkustajaliikenteen harjoittajat), COTIF-yleissopimus sekä EU-asetus 1371/2007 (rautatieliikenne). Matkanjärjestäjän korvausvastuu ei näin ollen voi ylittää liikenteenharjoittajien vastuuta.

Voimassa olevan SDR-kurssin voi tarkastaa osoitteesta https://www.suomenpankki.fi/fi/

Korvausvastuurajat Varsovan ja Montrealin yleissopimuksen mukaan:
- Korvaus kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä: 113 100 SDR – mikäli lentoyhtiö pystyy osoittamaan, ettei ole toiminut huolimattomasti tai muutoin moitittavasti, tai mikäli tapahtumista syytetään kolmannen osapuolen huolimattomuutta tai muuta moitittavaa toimintaa.
- Matkustajalle viivästyksestä aiheutuvat vahingot: 4 694 SDR.
- Matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta, vahingoittumisesta tai viivästymisestä: 1 131 SDR

Korvausvastuurajat Ateenan yleissopimuksen ja EU-asetuksen 392/2009 mukaan:

Korvaus kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä: 250 000 SDR–400 000 SDR riippuen loukkaantumisen syystä sekä kuljetusyhtiön todistettavasta syyllisyydestä.
- Käsimatkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta: 2 250 SDR.
- Matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kulkuneuvossa mukaan lukien matkatavarat kulkuneuvon sisällä tai päällä: 12 700 SDR – kuljetusyhtiö on vastuussa ainoastaan vahingoista, jotka aiheutuvat heidän virheestään.
- Muiden kuin käsimatkatavaroiden sekä kulkuneuvojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta: 3 375 SDR.

Niin kutsuttuja ”arvoesineitä” ei säädösten mukaan korvata.

Korvausvastuurajat COTIF-yleissopimuksen sekä EU-asetuksen 1371/2007 mukaan:
- Korvaus kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä: 175 000 SDR.
- Esineiden katoaminen tai vahingoittuminen: 1 400 SDR.
- Kulkuneuvon osittainen tai täydellinen katoaminen: 8 000 SDR
- Kulkuneuvoon jätettyjen esineiden vahingoittuminen: 1 400 SDR – kuljetusyhtiö on vastuussa ainoastaan vahingoista, jotka aiheutuvat heidän virheestään.

Mikäli kuljetusyhtiön korvausvastuu ei rajoitu muun EU-lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten perusteella, matkanjärjestäjä rajoittaa oman korvausvastuunsa summaan, joka vastaa matkapaketin kokonaishintaa kolminkertaisena.

9. KORVAUSVAATIMUKSET MATKAN PÄÄTYTTYÄ
Mahdolliset vaateet korvauksesta ja/tai suhteellisesta hinnanalennuksesta – seurauksena virheestä, josta on tehty ohjeiden mukainen valitus ja jota matkanjärjestäjä ei ole korjannut – on osoitettava matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa matkan päätyttyä. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeuden hakea korvauksia matkanjärjestäjältä. Asiakas voi lähettää valituksensa sähköpostiosoitteeseen info@albatros-travel.fi kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

10. MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SAADUN KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN
Asiakkaan tulee valituksensa yhteydessä ilmoittaa matkanjärjestäjälle, mikäli asiakas on hakenut vahingonkorvausta tai hyvitystä myös kuljetusyhtiöltä matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla.

Jos muut tahot ovat myöntäneet matkustajalle hinnanalennusta tai vahingonkorvausta, matkanjärjestäjällä on oikeus vähentää korvauksen määrä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

11. RIITA-ASIAT
Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

12. REJSEGARANTIFONDENIN TAKUU
Matkanjärjestäjällä on konkurssin varalta suoritettu vakuus, josta matkustajalle maksetaan korvaus matkapaketeista: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tanska.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Albatros Travel A/S
Tøndergade 16, DK-1752
Kööpenhamina, Tanska

www.albatros-travel.fi
e-mail: info@albatros.fi
Puh. 09 31585999 (pvm/mpm)
Yritystunnus (CVR/Tanska) DK 20342781
Suomen matkatoimistoalaliitto ry:n toimialajäsen

Albatros Travel pidättää oikeuden muuttaa matka- ja esitietoja sekä sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

Päivitetty 28.08.2023 (uusi sähköpostiosoite)

Suosikit

 • Aito Calabria – Etelä-Italiaa kaikille aisteille

  Fantastisia maisemia, eri kulttuurien vaikutteita, paikallisia makuja ja kiehtovaa historiaa. Matka Napolista Italian saappaan kärkeen tarjoilee kaikkea tätä!

  3,9
  • 23-09-2024
  • 8 päivää
  • 1.548€
  Helsingistä
 • Seikkailusafari Etelä-Afrikassa ja Khoka Moya-leiri

  Safareita ja Albatrosin oma tunnelmallinen leiri, iltanuotiot ja savannin äänet. Koe elämäsi seikkailu!

  4,8
  • 7 lähtöä
  • 10 päivää
  • Alkaen 2.498€
  Helsingistä
 • Ihana Toscana

  Kumpuilevat maisemat, sypressikujat, keskiaikaiset kaupungit, renessanssin taideaarteet ja italialaiset makunautinnot kutsuvat Toscanassa.

  4,4
  • 2 lähtöä
  • 7 päivää
  • Alkaen 1.048€
  Helsingistä
 • Sorrento ja Etelä-Italian hurma

  Sorrento ja kauneudestaan kuulu Amalfin rannikko. Tyyliä ja tunnelmaa, lepoa ja nautintoja Etelä-Italiassa.

  4,2
  • 3 lähtöä
  • 8 päivää
  • Alkaen 1.498€
  Helsingistä