Matkavakuutus ja peruutusturva

Huolehdithan riittävän kattavasta matkavakuutuksesta ennen matkaa. Peruutusturvavakuutus on suositeltava lisä.

Matkamme eivät sisällä henkilökohtaisia vakuutuksia tai peruutusturvavakuutusta. Asiakkaan tulee ottaa jo matkan varausvaiheessa riittävän kattava matkavakuutus ja peruutusturva, joka kattaa myös mahdollisen matkan pidennyksen ja matkatavarat. On tärkeää tarkistaa vakuutusyhtiön korvausrajoitteet Covid-19 aikana sekä vakuutuksen kattavuus eri maissa. Mikäli esim. viranomaismääräysten muuttumisen vuoksi matka keskeytyisi. On tärkeää, että vakuutus sisältää kattavan peruutusturvan oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, jolloin matka joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään. Tarkemmat ohjeet saat vakuutusyhtiöltäsi.

Vakuutuksen tulee aina olla voimassa ennen matkalle lähtöä ja koko matkan ajan. Pyydämme ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön ja kertomaan matkakohteesta sekä matkan luonteesta. Vakuutusyhtiö vahvistaa, millainen vakuutus sopii teille parhaiten. Vakuutusta ei voi ottaa matkan aikana. Mikäli matka suuntautuu vuoristoon tai korkeaan ilmanalaan, on syytä tarkistaa myös vakuutus mahdollisen vuoristotaudin tai sairastapauksissa tarvittavan helikopterikuljetuksen osalta.

Kehotamme matkustajiamme tarkistamaan oman vakuutuksen peruutusturvaehtokohdan, etenkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Lisäksi joihinkin maihin saatetaan tarvita laajennettu matkavakuutus. Matkalle on hyvä ottaa mukaan kopio vakuutuspapereista tai vakuutusyhtiön kortti ja jättää tiedot vakuutuksesta myös lähiomaisille.

Ylivoimaisissa tilanteissa (lakko, luonnonkatastrofi, terrorismi tai vastaava) matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa aiheutuneista vahingoista. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvä tapahtuma tai vahinko: matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu kyseisen lainsäädännön mukaisiin säännöksiin.

Matkustajan on myös huomioitava, että ennen matkaa/matkan aikana/matkan jälkeen voi Covid 19-tilanteesta johtuen syntyä kuluja mm. koronatestauksesta ja englanninkielisestä negatiivisesta todistuksesta. Tai matkaan voi syntyä muutoksia kohdemaan viranomaismääräyksien vuoksi. Näistä syntyvät lisäkustannukset ovat asiakkaan omalla vastuulla.