Matkoja ajatuksella, sydämellä ja huolta pitäen –12 periaatetta

1. Suuntaa taloudellinen hyöty paikallisille asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

2. Kunnioita paikallisia tapoja ja kulttuuria sekä edistä kulttuurien vaihtoa.

3. Tue järjestöjä ja paikallisia yhteisöjä.

4. Varmista sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuus.

5. Kerro asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, miksi vastuullinen matkailu on tärkeää.

6. Kannusta noudattamaan oikeudenmukaisia työehtoja.

7. Toimi lasten hyväksikäyttöä vastaan.

8. Rajoita energiankulutusta aina kun mahdollista.

9. Edistä luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta.

10. Neuvo asiakkaita vättämään esityksiä/tapahtumia, joissa hyväksikäytetään eläimiä.

11. Toimi korruptiota vastaan.

12. Tarjoa asiakkaille paras mahdollinen matkaelämys.